Every day

7:00 - 18:00

Call us

0970405069 , 0956416356

Image
Image

Welcome to WellQuest WellNess

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว บริการด้านสุขภาพ เพื่อการดูแล-ฟื้นฟู สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พักฟื้น ที่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ภายใต้การดูแล-ออกแบบทุกกิจกรรม โดยนักกายภาพ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยให้บริการเฉพาะทาง นักกิจกรรมบำบัด นักสันทนาการบำบัด นักโภชนาการบำบัด ที่ได้การรับรองความรู้ความสามารถมาตราฐานการบริการจากสถานบันชั้นนำ ที่พร้อมใส่ใจดูแลอย่างอบอุ่นตลอด 24 ชม.โดยเราให้ความสำคัญกับออกแบบที่พักที่คำนึงถึงความสะดวก และความปลอดภัยผู้สูงอายุ และผู้พักฟื้น ได้รู้สึกถึงความสบายเหมือนเข้าพักโรงแรม และปลอดภัยในทุกกิจกรรมของการดำเนินชีวิตประจำวัน

 • ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุ
 • เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลผู้สูงอายุ โดยตรง

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว wellquest wellness

บริการของเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

การบริการพื้นฐาน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

มีการให้บริการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และรูปแบบเนอร์สซิ่งโฮมระดับพรีเมียม บริการดูแลหลังผ่าตัด การฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะด้านหรือหลังออกจากโรงพยาบาล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

Day Care

บริการ Day Care ดูแลระหว่างวัน เน้นบริการด้านกิจกรรมที่น่าสนใจ และสันทนาการที่เหมาะสม สำหรับผู้สูงวัย เน้นการดูแล

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

คลินิกตรวจสุขภาพ & Sleeptest

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องหมั่นทำเป็นประจำ อย่างน้อยควรที่จะไปตรวจปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคบางอย่างในระยะเริ่มต้น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

กายภาพบำบัด & กิจกรรมบำบัด

กายภาพบำบัดฟื้นฟูผู้สูงวัย เป็นการบำบัดรักษา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและสร้างทักษะใหม่ในการใช้ชีวิตประจำวัน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว wellquest wellness

โปรโมชั่นของเรา

เราเป็นผู้นำดูแลผู้สูงอายุ wellquest wellness

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

จุดมุ่งหมายของ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว wellquest wellness คือการให้บริการการดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด ดูแลโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีควาทเชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส) ตลอด 24 ชั่วโมง

มีพยาบาล และทีมงานดูแลตลอด

ช่วยเหลือได้ 24 ชม.

Trusted by clients
wellquestwellness ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว
ทีมงานของเราผ่านการอบรมณ์การดูแลผู้สูงอายุทุกคน

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านดูแลผู้สูงอายุ

wellquestwellness ได้รับใบรับรอง การดูแลผู้สูงอายุ

ประกาศนียบัตรของเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

ความเห็นของลูกค้าเรา

Contact us

ส่งข้อความถึงเรา

  ปรึกษาความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุฟรี

  ต้องการปรึกษาแพทย์

  ส่งปัญหาถึงเรา เพื่อจะได้ช่วยเหลือท่าน โดยการส่งข้อความผ่านฟอร์ม

  ผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวันได้ดี  ต้องการกิจกรรมสันทนาการร่วมกับเพื่อนผู้สูงวัยด้วยกันและต้องการเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก

  ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว

  ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ที่จำเป็นต้องมีการดูแลเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มโรค เช่น โรคไต โรคเบาหวาน ไขมัน ความดัน เกาท์ ซึมเศร้า มะเร็งระยะต่างๆ กระดูกพรุนเป็นต้น

  ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ที่มีปัญหากล้ามเนื้อ อ่อนแรง เคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่ดี ต้องการเจ้าหน้าที่ ดูแลใกล้ชิดช่วยดูแลกิจวัตรประจำวัน

  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว ยินดีนำเสนอ

  ข่าวสาร และ กิจกรรม