Every day

7:00 - 18:00

Call us

0970405069 , 0956416356

อัตราค่าบริการ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ลาดพร้าว

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

อัตราค่าบริการห้องพัก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว
Room Health Services​

อัตราค่าบริการห้องพักส่วนตัว Room Health Services

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

Shared Room (2 Beds)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

Premium Room

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

Private Room NEW

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว