Every day

7:00 - 18:00

Call us

0970405069 , 0956416356

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ลาดพร้าว เตือนระวัง! การใช้ยาในผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

ผู้สูงอายุควรใช้ยาเกิดประโยชน์และปลอดภัย

หากไปพบแพทย์ และได้ยามารับประทานแล้ว ควรมีผู้ดูแลจัดยาให้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง โดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ลาดพร้าว มองว่าสิ่งที่สำคัญในการเริ่มใช้ยา คือ การอ่านฉลากยาให้ถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ตรงโรค ถูกขนาด ถูกวิธี และตรงเวลา ควรตรวจดูวันหมดอายุของยา นอกจากนี้ ควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอพร้อมติดตามการรักษากับแพทย์ ไม่ควรนำตัวอย่างยาเดิมไปซื้อมารับประทานเอง

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่มักเข้าใจว่ายาที่ซื้อมาเองนั้นปลอดภัย?

ผู้สูงอายุที่มีนิสัยชอบซื้อยาทานเองตามอาการที่ตนเองเป็น ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยาสมุนไพร ยาหม้อ และยาลูกกลอนมารับประทาน เนื่องจากอาจมีผลเสียต่อร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดข้อตามที่ต่างๆ ที่มักเข้าใจว่ายาที่ซื้อมาเองนั้นปลอดภัยเพราะทำมาจากสมุนไพร ซึ่งยาเหล่านั้นมีการผสมยาประเภทสเตียรอยด์ ทำให้หายปวดข้อได้จริงแต่มีผลเสียในระยะยาวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
กระดูกพรุน ต่อมหมวกไตฝ่อ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง และไม่ควรเก็บยาไวนานเพื่อกินในครั้งต่อไป เนื่องจากยาอาจหมดอายุ ผู้สูงอายุบางคนชอบหยุดยาเอง ซึ่งอาจเกิดจากผู้สูงอายุไม่ชอบประทานยา บางรายถึงขั้นปรับขนาดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์ เพราะเห็นว่าอาการดีขึ้นเองได้ พฤติกรรมเหล่านี้ส่งให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับยาอย่างต่อเนื่องและถูกวิถี เพราะการเดินทางมาพบแพทย์ไม่สะดวกต่อผู้สูงอายุซึ่งรับยาญาติมาขอรับยาเดิมจากแพทย์ โดยไม่พาเจ้าตัวมารับการติดตาม บางรายกินยาชุดเดิมอยู่หลายปี จุดนี้เองที่สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ยาเหล่านี้จะสะสมจนเกิดเป็นพิษได้โดยไม่รู้ตัว
ดังนัน “ผู้สูงอายุควรใช้ยาเกิดประโยชน์และปลอดภัย”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*