Every day

7:00 - 18:00

Call us

0970405069 , 0956416356

โรคอ้วนในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุหากเผชิญกับโรคอ้วนเป็นเวลานาน อาจทำให้สุขภาพแย่ลง จนเสี่ยงต่อความพิการ หรือเสียชีวิตได้

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

สาเหตุการเกิด โรคอ้วน
        สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงเป็นโรคอ้วน ส่วนใหญ่มาจากการเสื่อมสภาพของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายตามช่วงอายุที่มากขึ้น รวมไปถึงค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่เกินมาตรฐาน โดยวัดจากรอบเอว มวลไขมัน น้ำหนักตัว นอกจากนี้ คณะกรรมการของสมาคมโภชนาการและสมาคมโรคอ้วนของสหรัฐอเมริกา ได้ทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เผยแพร่ในช่วงปี 1996-2005 และพบว่า โรคอ้วนในผู้สูงอายุเชื่อมโยงกับความบกพร่องทางร่างกาย อีกทั้งผู้สูงอายุที่น้ำหนักเกินหรือมีโรคอ้วนยังเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้มากขึ้นด้วย

-การติดเชื้อไวรัสโควิด-19
-ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
-ภาวะอ้วนลงพุง หรือเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syndrome)
-โรคหลอดเลือดสมอง
-โรคหลอดเลือดหัวใจ
-โรคความดันโลหิตสูง
-ปัญหาภายในระบบทางเดินอาหาร
-โรคข้อเข่าเสื่อม
-โรคเบาหวาน
-โรคมะเร็งบางชนิด

**หากปล่อยให้ผู้สูงอายุเผชิญกับโรคอ้วนเป็นเวลานาน อาจทำให้สุขภาพแย่ลง จนเสี่ยงต่อความพิการ หรือเสียชีวิตได้**

ปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนในผู้สูงอายุ
ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนในผู้สูงอายุ มีดังนี้

-การไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
-การรับประทานอาหารที่ทำลายสุขภาพ
-ปัญหาเกี่ยวกับโรคประจำตัว
-ประวัติทางพันธุกรรม
-โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้สูงอายุสามารถลดความเสี่ยงจากโรคอ้วน และโรคแทรกซ้อนได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

-ออกกำลังกายในระดับเบา เช่น แอโรบิก เดิน
-รับประทานเลือกอาหารที่มีประโยชน์ให้เหมาะสม โดยเฉพาะผลไม้ ผัก และโปรตีน
-ลดอาหารที่มีไขมันสูง น้ำตาลสูง
-เข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่คุณหมอกำหนด และตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
รับประทานยาตามที่คุณหมอกำหนด เพื่อรักษาโรคที่เป็น
-หลีกเลี่ยงอาหารเสริมหรือยาที่ช่วยลดความอ้วน เพราะผู้สูงอายุอาจได้รับผลข้างเคียงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ลิ้นหัวใจ หลอดเลือด และปอด

WellQuest Wellness ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าวพร้อมดูแลทุกปัญหาด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*