Every day

7:00 - 18:00

Call us

0970405069 , 0956416356

“อัลไซเมอร์” โรคที่ต้องการความเข้าใจไม่ใช่ความรุนแรง !!!

อัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ไม่ใช่โรคที่รุนแรงแต่ต้องการความเข้าใจอย่างมาก เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้น นั่นทำให้ผู้ดูแลต้องรับผิดชอบหน้าที่หนักหน่วงอย่างมาก มีหลายครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในบ้านและเป็นที่กังวลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เนื่องจากโรคนี้มักพบในผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลให้บุคคลที่เป็นโรคนี้มีการความสามารถทางสติปัญญาลดลง ลืม ใช้ภาษาผิดปกติ และมีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยโรคอัลไซเมอร์เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด โดยผู้ป่วยมักจะอยู่ได้เฉลี่ย 8-10 ปี

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์มีหลายปัจจัย ได้แก่พันธุกรรม อายุที่เพิ่มขึ้น ประวัติคนในครอบครัวที่มีโรคนี้ หรือการได้รับอุบัติเหตุทางสมองที่ทำให้สมองได้รับบาดเจ็บ การมีปัญหาเรื่องหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และระดับไขมันในเลือดสูง รวมถึงการขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามินบี 1 และวิตามินบี 12 ด้วย ทั้งนี้เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงให้กับการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

สมองเสื่อมกับอาการเริ่มแรก

อาการเริ่มแรกของโรคอัลไซเมอร์มักเป็นการลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ไปเรื่อย ๆ โดยที่ความจำในเรื่องเก่า ๆ ยังคงดี ผู้ป่วยอาจถามซ้ำซากหรือพูดเรื่องเดิมอีกครั้งและอาจมีอาการอื่น ๆ เช่น วางของแล้วลืมไว้ ทำสิ่งที่เคยทำประจำไม่ได้ สับสนเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่ หลงทิศทาง คิดคำพูดไม่ออก หรือใช้คำพูดผิด ๆ แทนได้

โรคอัลไซเมอร์จะมีอาการเริ่มแรกที่เป็นการลืมเกิดขึ้นเร็ว ๆ โดยเฉพาะในเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน ในขณะเดียวกัน ความจำในเรื่องเก่า ๆ ในอดีตยังคงดีอยู่ ผู้ป่วยอาจถามซ้ำซากหรือพูดเรื่องเดิมอีกครั้ง และอาจมีอาการอื่น ๆ เช่น วางของแล้วลืมไว้ ทำสิ่งที่เคยทำประจำไม่ได้ สับสนเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่ หลงทิศทาง คิดคำพูดไม่ออก หรือใช้คำพูดผิด ๆ แทนได้

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ พฤติกรรม และบุคลิกภาพเป็นส่วนหนึ่งของโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งอาการเหล่านี้มักเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ จนส่งผลต่อการทำงานและกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางสติปัญญาเดิม การศึกษา หน้าที่ประจำวันของผู้ป่วย และการสังเกตและเอาใจใส่จากครอบครัวด้วยด้วย อาการเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยมีความยากลำบากในการตัดสินใจ และไม่สามารถมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ได้

ระยะของโรคอัลไซเมอร์มีดังนี้:

อัลไซเมอร์1
  1. ระยะก่อนสมองเสื่อม: ผู้ป่วยมีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล็กน้อย มีปัญหาในการจดจำข้อมูลใหม่ และไม่สามารถรับข้อมูลใหม่ได้ แต่ยังสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ปกติ
  2. ระยะสมองเสื่อมระยะแรก: สูญเสียความจำในระยะสั้น ความจำใหม่หรือความจำที่เพิ่งเรียนรู้มาใช้เวลานานกว่าเดิมในการทำกิจวัตรประจำวัน
  3. ระยะสมองเสื่อมระยะปานกลาง: สับสนและลืมมากขึ้น ทำกิจกรรมเดิมซ้ำ ๆ และการพูดและใช้ภาษามีข้อบกพร่องชัดเจน
  4. ระยะสมองเสื่อมระยะสุดท้าย: สูญเสียความทรงจำทั้งในระยะสั้นและยาว การใช้ภาษาลดลงอย่างมาก และการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ลดลง จำเป็นต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา

ในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์มีหลักการที่สำคัญดังนี้:

  1. บอกเล่า: บอกให้ผู้ป่วยทราบว่าจะทำอะไรด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล
  2. เบี่ยงเบน: หลีกเลี่ยงการโต้เถียงและไม่ต้องชี้แจงเหตุผล พยายามดึงจุดสนใจไปสู่กิจกรรมที่คุ้นเคยและรื่นรมย์
  3. บอกซ้ำ: เล่าให้ฟังว่าจะทำอะไรต่อไปด้วยท่าทีและน้ำเสียงเป็นมิตร ถ้าผู้ป่วยหงุดหงิดหรือทำไม่ได้ก็ต้องหยุด
  4. แบ่งเบา/บำบัด: สิ่งแวดล้อมต้องสงบ หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่มากเกินไป และดำเนินกิจวัตรประจำวันอย่างเป็นระเบียบ

โรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การดูแลรักษาที่ดีสามารถช่วยควบคุมอาการป่วยไม่ให้แย่ลงได้ คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการช่วยรักษาผู้ป่วยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยการให้ความเข้าใจและการสนับสนุนให้แก่ผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การดูแลด้วยความรักความเข้าใจ และการให้กำลังใจจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และผู้ดูแลเองจะต้องรู้ขีดจำกัดของตัวเอง เพราะการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้เกิดความเครียดหรือปัญหาด้านอารมณ์ได้ ในกรณีที่ผู้ดูแลรู้สึกเหนื่อยควรหยุดพักและให้ผู้อื่นมาดูแลแทน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*