Every day

7:00 - 18:00

Call us

0970405069 , 0956416356

กระดูกสันหลังยุบ

จาก

โรคกระดูกพรุน

กระดูกสันหลังยุบจากโรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกสันหลังยุบในคนสูงอายุเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมักมีความสัมพันธ์กับโรคกระดูกพรุน มักทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังมากและใช้ชีวิตได้ลำบาก โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีประวัติอุบัติเหตุหกล้มก้นกระแทกพื้น ในบางครั้งจะสามารถวินิจฉัยได้ยากและอาจส่งผลเสียร้ายแรงได้ ถ้าปล่อยไว้นานและไม่ได้รักษาให้ถูกต้อง

สาเหตุ

สาเหตุที่กระดูกสันหลังยุบจากโรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศหญิง สาเหตุสำคัญเกิดจากความเปราะบางของเนื้อกระดูกสันหลังที่เกิดจากโรคกระดูกพรุน ทำให้เนื้อกระดูกเกิดการแตกหักได้ง่าย

โรคกระดูกพรุนเกิดจากหลายปัจจัยอาทิเช่น อายุ เพศ อาหาร กิจวัตรประจำวัน โรคประจำตัว ภาวะขาดแคลเซียมและวิตามินดี เป็นต้น ภาวะกระดูกสันหลังยุบจากโรคกระดูกพรุนส่วนใหญ่มักเกิดในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยมากมักมีประวัติอุบัติเหตุหกล้มหลังหรือก้นกระแทก หรือในบางรายอาจไม่มีประวัติอุบัติเหตุเลยก็ได้

โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีลักษณะหลังค่อมหรือตัวเตี้ยลงอย่างชัดเจน อาจพบภาวะกระดูกพรุนหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมจากภาวะมวลกระดูกที่ลดลง ส่งผลให้กระดูกสันหลังค่อย ๆ ยุบตัวลง และมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

อาการ

อาการปวดหลังจากกระดูกสันหลังยุบมักมีระดับความปวดค่อนข้างมาก อาการปวดมักไม่ทุเลาแม้ใช้ยาแก้ปวดประเภท Paracetamol และอาการปวดมักเป็นมากขึ้นเวลามีการขยับร่างกาย เช่น เวลาพลิกตัวบนเตียงในท่านอน หรือเวลาเปลี่ยนท่าทางจากนอนเป็นนั่งและจากท่านั่งเป็นยืน

ส่วนมากกระดูกสันหลังที่ยุบมักเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างกระดูกสันหลังช่วงอกส่วนล่างและกระดูกสันหลังเอวส่วนบน (Thoracolumbar Junction) ทำให้ผู้ป่วยมักมีอาการปวดหลังบริเวณบั้นเอวส่วนบน โดยส่วนใหญ่แล้วภาวะกระดูกสันหลังยุบจากโรคกระดูกพรุนมักไม่เกิดการกดทับเส้นประสาท ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการกดทับเส้นประสาทร่วมด้วย อาจทำให้เกิดอาการปวดร้าวลงขา ชาขา ขาอ่อนแรง และปัสสาวะหรืออุจจาระลำบากร่วมด้วยได้

การตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกสันหลังยุบมักจะใช้ภาพ X-ray โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามในบางรายที่ภาพ X-ray ไม่สามารถแสดงลักษณะกระดูกสันหลังยุบได้ชัดเจน อาจจำเป็นต้องทำ MRI Scan เพื่อช่วยในการวินิจฉัยเพิ่มเติม

นอกจากนี้ การวินิจฉัยโรค “กระดูกพรุน” ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยควบคู่กันไปคือการตรวจวัดความแข็งแรงของมวลกระดูก (Bone Mineral Density หรือการตรวจ BMD) เสมอด้วย

กระดูกสันหลังยุบจากโรคกระดูกพรุน1

การรักษา

การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและความรุนแรงของโรคกระดูกสันหลังยุบ โดยมีวิธีการรักษาหลายวิธีดังนี้:

  1. ในผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังยุบไม่มากและไม่มีอาการทางเส้นประสาทแพทย์มักจะเริ่มต้นการรักษาโดยการให้ยาระงับปวด ทำกายภาพ และใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดที่ดีขึ้นและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

  1. ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดมากและมีอาการกดทับเส้นประสาทหรือมีการยุบตัวของกระดูกมากโดยแพทย์อาจจำเป็นต้องพิจารณาการรักษาโดยวิธีผ่าตัด โดยมีตั้งแต่การรักษาโดยการฉีดซีเมนต์บริเวณที่กระดูกยุบ การผ่าตัดใส่สกรูเพื่อยึดดามกระดูก หรืออาจจำเป็นต้องทำทั้งสองอย่างร่วมกัน

  1. ในผู้ป่วยที่ผลตรวจ BMD พบภาวะกระดูกพรุน จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการให้ยารักษาโรคกระดูกพรุนร่วมด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งในรูปแบบยาฉีดและยากิน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*