Every day

7:00 - 18:00

Call us

0970405069 , 0956416356

คลินิกกายภาพบำบัด

คือ สถานที่ที่ให้บริการทางการแพทย์สำหรับวินิจฉัยโรค ประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยที่กำลังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพของร่างกายที่กำลังเสื่อมลงอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน และปัญหาของภาวะโรคต่างๆ

ทำไมต้องใช้บริการกายภาพบำบัด

บริการเกี่ยวกับการกายภาพบำบัดอย่างครบวงจรที่พร้อมให้บริการสำหรับผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ทั้งบริการตรวจประเมินสภาพร่างกาย วิเคราะห์เกี่ยวกับอาการป่วยและสาเหตุ ให้การรักษาด้วยเครื่องมือเฉพาะทางกายภาพบำบัด และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายเฉพาะตัวบุคคล ให้บริการโดยนักกกายภาพบำบัดมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ และมีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อบำบัดรักษาให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของตนเอง และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามสมรรถนะของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการด้านกายภาพบำบัดของเรา

บริการด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางร่างกายที่ถดถอย หรือผู้ป่วยที่ประสบกับโรคเรื้อรังที่เราพร้อมให้บริการ มีดังนี้

เป็นการกายภาพบำบัดที่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อและเอ็น เช่น ปวดบริเวณคอ ปวดบริเวณหลัง ปวดคอร้าวลงแขน ปวดหลังร้าวลงขา อาการปวดที่เกิดจากภาวะกระดูกเสื่อม อาการปวดจากการเคลื่อนของกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท ภาวะกระดูกสันหลังคด เคลื่อนหรือหลวม และกลุ่มอาการ Office syndrome เป็นต้น
 • ผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การยกของหนัก การเกิดอุบัติเหตุ หรือการเคลื่อนไหวผิดท่า ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บและอักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เอ็นยึดกระดูก เอ็นกล้ามเนื้อ ข้อเคล็ดขัดยอก อย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรน ที่เกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อต้นคอและหลัง
 • ผู้ที่ต้องการการบำบัดฟื้นฟูก่อนและหลังผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Replacement) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Replacement Surgery) การผ่าตัดส่องกล้องในข้อต่อต่างๆ และข้อต่อกระดูกสันหลัง (Spine surgery) การผ่ายึดตรึงเหล็กที่กระดูก ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะ เป็นต้น

เป็นการกายภาพบำบัดที่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่างจากการบาดเจ็บของสมอง (Brain injury) การบาดเจ็บของไขสันหลัง (Spinal cord injury) และเส้นประสาทส่วนปลายได้รับบาดเจ็บ (Nerve injury)
 • ผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้อบนใบหน้าจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 (Bell’s palsy)
 • ผู้ป่วยที่มีอาการจากโรคพาร์กินสัน

เป็นการกายภาพบำบัดที่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความดัน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจ ภาวะหัวใจวาย ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
 • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น สูบบุหรี่ ทำงานในที่มีควัน หรือฝุ่นผงเป็นเวลานานๆ
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะเสมหะคั่งค้าง เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ฝีในปอด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น
 • ผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับการผ่าตัดช่องท้องและทรวงอก
 • ผู้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด มะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง ปอดแฟบ เป็นต้น

เป็นการให้บริการเฉพาะทางทางการแพทย์เฉพาะทางเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท แขน ขา อ่อนแรง โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน รวมไปถึงการฟื้นฟูการกลืนที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุต่างๆ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและการป้องกันการล้ม โดยมีเทคนิคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

Newsletter