Every day

7:00 - 18:00

Call us

0970405069 , 0956416356

บริการพาผู้สูงอายุ ท่องเที่ยว​

อีกหนึ่งบริการของทางเราที่มีไว้รองรับสำหรับบริการผู้เข้าพัก เพื่อให้ได้มีกิจกรรมการท่องเที่ยว หรือ การเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งทางเรามีที่พักในเครือที่สามารถให้ผู้เข้าพักได้เปลี่ยนบรรยากาศในการท่องเที่ยวและพักผ่อน ด้วยโรงแรมที่มีมากกว่า 40 สาขา ทั่วประเทศ ยกตัวอย่างเช่น