Every day

7:00 - 18:00

Call us

0970405069 , 0956416356

สภาพแวดล้อมที่ดีจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

สิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน มีผลต่อความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

ทำไมสภาพแวดล้อมถึงสำคัญ?

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีการเสื่อมถอยของการทำงานของร่างกาย โดยอาจแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติต่าง ๆ ที่สามารถพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เช่น ความผิดปกติของการได้ยิน ความผิดปกติของการมองเห็น การเสื่อมของกระดูกและทางเดินหายใจ ภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งโรคและภาวะอื่น ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่ออายุมากขึ้น เช่น ความดันโลหิต เบาหวาน เป็นต้น ซึ่งปัญหาหรือความปกติต่าง ๆ เกิดขึ้นหลายด้านพร้อมกันได้1 ความเสี่ยงต่อการหกล้ม เป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยในสูงอายุ
               ดังนั้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าวคิดว่าสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน มีผลต่อความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้สูงอายุมักใช้เวลาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมอยู่บริเวณบ้าน หากสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านไม่เอื้ออำนวย จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความยากลำบากในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้มและอุบัติเหตุตามมาได้

หลักในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

-ความมั่นคงแข็งแรงของบ้าน ควรดูแลตรวจสอบสภาพทั่วไปของบ้าน หากพบว่ามีส่วนใดที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ควรแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
-พื้นที่ที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจำควรรวมอยู่ชั้นล่างของบ้าน (กรณีที่เป็นบ้านสองชั้น) เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว และส่วนที่พักผ่อน
-พื้นบ้านควรเป็นพื้นเรียบและไม่ขัดมัน บริเวณรอบบ้านต้องเรียบไม่มีพื้นผิวขรุขระเนื่องจากผู้สูงอายุมีการทรงตัวไม่ดีอาจจะสะดุดหกล้มได้
-เพิ่มแสงสว่างภายในบ้านผู้สูงอายุมักจะมีความเสื่อมของสายตา ทำให้ต้องการแสงสว่างเพิ่มขึ้น ภายในบ้านจึงควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณห้องนอน ห้องน้ำ ประตู บันได และทางเดิน สวิตซ์ไฟควรอยู่ในตำแหน่งที่เปิด-ปิดได้สะดวก
-อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย จัดวางเป็นระเบียบ อยู่ในระดับ
-มุมพักผ่อน ถ้าบริเวณบ้านมีพื้นที่ว่าง ควรจัดให้มีมุมพักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุ เช่น มุมสวนเล็ก ๆ เฉลียงหน้าบ้าน ศาลา หรือสนามหญ้า เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างในการนั่งเล่น เดินออกกำลังกาย รถน้ำต้นไม้ พูดคุยกับเพื่อนบ้าน และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครอบครัว
-ติดตั้งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรติดไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องน้ำ ห้องส้วม มุมพักผ่อน หรือห้องที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจำ เพราะเวลาเกิดเหตุจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทัน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*