Every day

7:00 - 18:00

Call us

0970405069 , 0956416356

ใช้ยาให้ปลอดภัยในผู้สูงอายุ

การใช้ยาในผู้สูงอายุนั้นมีความละเอียดอ่อนมากกว่าในบุคคลทั่วไป เนื่องจากร่างกายมีการตอบสนองต่อยาที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ความสูงวัยทำให้ การดูดซึมยาลดลง ซึ่งอาจเป็นเพราะมีการไหลเวียนเลือดที่ทางเดินอาหารน้อยกว่าเดิม มีน้ำย่อยในทางเดินอาหารน้อยลง นอกจากนี้เมื่ออายุมากขึ้น สัดส่วนของเนื้อเยื่อไขมันจะเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ยานอนหลับบางชนิดเช่น ไดอะซีแพม (diazepam) ซึ่งชอบจับกับเนื้อเยื่อไขมัน อยู่ในร่างกายนานขึ้น และมีฤทธิ์นานกว่าเดิม

ในส่วนของการกำจัดยาออกจากร่างกายนั้นพบว่า ผู้สูงอายุจะมีการเสื่อมถอยของอวัยวะต่างๆ ตับมีขนาดเล็กลง เลือดที่ไปตับน้อยลง ปริมาณและความสามารถของเอ็นไซม์ในตับในการเปลี่ยนสภาพยาลดน้อยลง จำนวนหน่วยกรองในไตน้อยลง และเลือดที่มายังไตน้อยลง เป็นผลให้ยาถูกกำจัดออกทางตับและไต ได้น้อยลง และยามีระดับในเลือดสูงและอยู่นานกว่าในคนทั่วไป ดังนั้นการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ จึงต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสมตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ภายใต้การดูแลของแพทย์ และเภสัชกรเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ผู้สูงอายุควรมีการใช้ยาอย่างปลอดภัย โดย

  • ใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
  • ไม่ปรับเพิ่มลดขนาดยาเอง
  • เข้ารับการตรวจติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูการตอบสนองของยา และติดตามการทำงานของตับ ไต เพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสม
  • ไม่ซื้อยารับประทานเอง เนื่องจากอาจเกิดปัญหายาตีกันกับยาที่รับประทานอยู่เดิม จนอาจเกิดผลเสียรุนแรง

อาหารเสริม หรือยาสมุนไพรต่างๆ ก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยา ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบ และใช้ตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะอายุมากขึ้นหรือมีปัญหาสุขภาพ ต้องใช้ยาวันละหลายๆอย่าง แต่หากใช้ยาอย่างถูกวิธี ไม่ขาดยาหรือรับประทานยาเกินที่กำหนด มาตรวจติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดี และดูแลตัวเองได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*