Every day

7:00 - 18:00

Call us

0970405069 , 0956416356

โรคหลอดเลือดสมองรู้ทันป้องกันอัมพาต

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ทั่วโลก และเป็นสาเหตุสำคัญของอัมพฤกษ์อัมพาต ข้อมูลทางสถิติพบว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดใหม่ทั่วโลกราว 10-15 ล้านคน ในจำนวนนี้ 5 ล้านคนเสียชีวิต และอีก 5 ล้านคนกลายเป็นคนพิการอย่างถาวร

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้:

 1. โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Ischemic Stroke) หรืออุดตันเฉียบพลัน:

   – พบประมาณ 80-90% ของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต

   – มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองตีบหรืออุดตัน

   – ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง, การสูบบุหรี่, และขาดการออกกำลังกาย

   – ผนังหลอดเลือดหนาและแข็งตัว เกิดการตีบหรืออุดตันทำให้สมองขาดเลือดเกิดอัมพาต

   – อาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดส่วนปลายแขนขาตีบร่วมด้วย

   – อาจพบสาเหตุอื่นๆ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหะบางชนิด หรือโรคเลือดบางชนิด

 1. โรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke):

   – มักสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

   – อาจเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือบางชนิดของยา

   – เป็นการขาดเลือดในสมองเนื่องจากการเลือดกลั้นหรือภาวะเลือดไหลออกจากหลอดเลือดสมอง

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง หากมีอาการในข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์ทันที เพราะอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองทั้งสิ้น

 • มีอาการชาหรืออ่อนแรงของแขนขา หรือใบหน้าข้างใดข้างหนึ่ง
 • ตาข้างใดข้างหนึ่งมัว มองไม่เห็น มองเห็นภาพซ้อน หรือมีลานสายตาผิดปกติเฉียบพลัน
 • พูดไม่ชัด พูดลำบาก หรือไม่เข้าใจคำพูด
 • มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
 • มีอาการเวียนศีรษะเฉียบพลัน หรือมีการทรงตัวผิดปกติ
โรคหลอดเลือดสมอง1

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดในระยะเฉียบพลันมีหลักการดังนี้:

 1. **การให้ยาสลายลิ่มเลือด (tissue plasminogen activator, rt-PA)**:

   – การให้ยานี้ให้แก่ผู้ป่วยในช่วงเวลา 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ สามารถลดความเสี่ยงของการพัฒนาอาการอัมพาตและการเสียชีวิตได้

   – การใช้ยานี้มีความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในสมองประมาณ 7%

 1. **การรับประทานยาแอสไพริน (Aspirin)**:

   – การให้ยานี้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดอาการสามารถช่วยลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันซ้ำและเสียชีวิตได้

 1. **การใส่สายสวนเพื่อเปิดหลอดเลือด (mechanical thrombectomy)**:

   – การทำวิธีนี้สำหรับรายที่มีคำแนะนำ

   – เป็นวิธีการที่ใช้เครื่องมือเพื่อกำจัดลิ่มเลือดที่กำลังกัดตัวในหลอดเลือดสมอง

 1. **การรับการดูแลในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (acute stroke unit)**:

   – เพื่อติดตามและรักษาอาการที่เกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิดและทันท่วงที

 1. **การผ่าตัดเปิดกะโหลก (Hemicraniectomy)**:

   – จะพิจารณาทำเฉพาะกรณีที่สมองบวมจากการขาดเลือดบริเวณกว้าง โดยมีหลักฐานว่าการผ่าตัดดังกล่าวสามารถลดการตายของผู้ป่วยได้

การดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้ป่วยระยะเฉียบพลันหรือการป้องกันโรคใหม่มีหลักการดังนี้:

– **การควบคุมปัจจัยเสี่ยง** เช่น ควบคุมโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, การเลิกราคาบุหรี่

– **การลดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง** และการลดการบริโภคอาหารเค็ม

– **การลดการดื่มแอลกอฮอล์**

– **การควบคุมน้ำหนัก** เพื่อรักษาสุขภาพใจและระบบหลอดเลือด

– **การออกกำลังกาย** อย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดี

สำหรับครอบครัวผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงการฟื้นตัวหลังการรักษา การให้การดูแลและสนับสนุนจากคนในครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อช่วยเสริมสร้างสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้ด้วย การดูแลและการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองฟื้นตัวได้ดีขึ้นในระยะเวลาหลังการรักษาโรค ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุลาดพร้าว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*